O Trafačke

TRAFAČKA, budova bývalej transformátorovej stanice, ktorú založil nitriansky fotograf František Kolář v roku 2009, poskytuje výstavný priestor významným protagonistom fotografického umenia a otvára dvere súčasným talentovaným fotografom, ktorým učarila fotografia. Výstavný priestor v prízemí trafostanice je myšlienkovo prepojený s podkrovím budovy, kde sa nachádza ateliér zameraný na prácu s historickou fototechnikou.

Trafačka je priestor s celoročnou dramaturgiou zameranou na všetky druhy alternatívneho umenia. Dáva priestor miestnym iniciatívam na stretávanie sa, mimovládnym organizáciám na organizovanie vlastných podujatí, stredným a vysokým školám na aplikovanie ich projektov do praxe ako aj tvorí vlastný program s dramaturgiou. 


História budovy 

1911 - Započatie výstavby trafostanice 
1915 - Spustenie trafostanice a distribúcia elektrického prúdu
1974 - Elektrárne prerušili prevádzku trafostanice
1988 - Vydané búracie povolenie

    

Secesná budova bývalej transformátorovej stanice je dokladom priemyselnej architektúry počiatočného obdobia elektrifikácie Slovenska. Objekt je významný iba svojím zovňajškom. Ide o jednu z prvých transformátorových staníc na Slovensku, ktorá bola postavená v roku 1913. Po ukončení prevádzky boli jej priestory využívané iba sporadicky. Približne od roku 1986 bola úplne opustená. V roku 1987 sa začaly skupina ochranárov pri Základnej organizácii SZOPK „Neverice“ v Nitre  zaujímať o budovu viacmenej opustenej trafostanice. Postarali sa o zabezpečenie budovy proti ďalšej devastácii a iniciovali zápis do zoznamu technických pamiatok čím búracie povolenie stratilo platnosť. Po novembrovej revolúcii si budova prešla mnohými peripetiami. 

2006 - Nasťahovanie redakcie týždenníka Pardon
2007 - Spustenie ateliéru v podkroví
koniec júna 2009 - Prvá výstava 
2011 - Otvorenie kaviarne
2012 - Založenie občianskeho združenia Galéria Trafačka

  

Súčasnú exteriérovú či interiérovú podobu jej dal týždenník Pardon, ktorý má svoju redakciu na prvom podlaží. V prízemí je fotogaléria s kaviarňou, ktorej príjemný výtvarný nádych dali mladí ľudia a tak vniesli do priestoru hravého ducha súčasnosti.

OTVÁRACIE HODINY
Pondelok - 09:00- 22:00
Utorok - 09:00- 22:00
Streda - 09:00- 22:00
Štvrtok - 09:00- 22:00
Piatok - 09:00- 24:00
Sobota - 15:00- 24:00
Nedeľa- 15:00- 22:00