Jaroslav Sýkora Ľudský príbeh

Keď som fotografoval týchto starých ľudí ,dostaval som prívlastky , úchylák, gerontofil. V jednej nemenovanej dedine bola vyhlásené v roku 1999 v obecnom rozhlase správa.  Vážení občania, po dedine chodí fotograf , ktorý fotí starých ľudí , ak uvidíte  tohto fotografa nahláste to na obecnom úrade, poprípade na polícii. V nie jednej dedine ma chceli byť ,že svojimi  fotografiami ponižujem Oravu . S ľuďmi ktorých som fotografoval sa vytvoril blízky  vzťah a bolí radí keď som ich navštívil , mali sa komu posťažovať, robil som im bútľavú vŕbu , za čo sa mi odvďačili krásnymi  portrétmi. Dnes môžem prehlásiť, že sa to už nepodarí nikomu nafotiť, nie preto , že by nebol lepší , tento svet jednoducho zanikol . Boli to najkrajšie, nezabudnuteľné roky môjho života , za čo im ďakujem . Na mojich fotografiách  sú stále živí a krásni .

Narodil sa roku 1953 v Námestove. Vyštudoval strojárstvo, dlhé roky pracoval ako frézar a osobný vodič. Ako samouk sa fotografickej tvorbe venuje od roku 1975, intenzívne od roku 1987. Vzniká dlhoročný, zatiaľ neukončený cyklus o ľuďoch z oravských grúňov. nazvaný Ľudský príbeh. Od roku 1990 sa venuje iba fotografii, pracuje v oblasti reklamy vo voľnej tvorbe sa venuje dokumentu. Od roku 1993 pripája k „ľudskému príbehu" cyklus Deň dlhší ako život, v ktorom zachytáva ľudí z grúňov v starobincoch. Nasledujú cykly Topmodelka (vrcholné inscenované divadlo 95-ročnej modelky) a Narodil sa, aby umrel (dokument a inscenovaná fotografia zo života alkoholikov). Sýkorova tvorba získala mnohé ocenenia na fotografických súťažiach doma i v zahraničí, napríklad prvú cenu na SLOVÁK FOTO '92 v kategórii Príbeh, prvú cenu v súťaži denníka Pravda v kategórii Život okolo nás, cenu Zväzu slovenských fotografov, prvú cenu medzinárodnej súťaže AMFO 1995. Od roku 1993 je členom Fotoklubu Slovenského syndikátu novinárov. Žije a tvorí v Námestove na Orave. V roku 2006 bola vydaná publikácia, OBRAZY STAREJ ORAVY. Tato kniha bola v tom istom roku ocenená, ako najkrajšia kniha roka 2006

 

Námety pre svoju tvorbu čerpá z hornej Oravy,kde má svoje korene.  Prirodzené zaujatie, spočiatku úplne spontánne s hlavným cieľom nasnímať to, čo dosiaľ nebolo stvárnené, a to, čo zvonku zrejme ani nikto nemôže naplno zachytiť, prerastalo postupne do uceleného spracovania známych námetov a nadobudlo osobitný tvar. Na tejto ceste ho v priebehu dlhodobej činnosti ovplyvnil Martin Martinček, ktorý stvárnil predovšetkým Liptov a vytvoril epopeju o ľuďoch v horách.
Sýkora však nie je iba pokračovateľ Martinčeka tým, že vyjadruje podobné o inom kraji. Sníma síce tiež predovšetkým starých ľudí, ich zakotvenie v krajine, ich odchádzajúci svet, tiež pristupuje ku všetkému s hlbokou úctou. Je to pohľad zvnútra, pohľad do hĺbky. Svet sa však zmenil, oťažel, stal sa neúprosnejším.
Z Martinčeka vyznieva obdiv k nezlomnosti starých ľudí, Sýkorov súboj je omnoho smutnejší a tvrdší.

Starí ľudia sú zlomení, ich svet zaniká. Sýkora stavia na dokumentárnej vecnosti, na faktografii ľudí a prostredia podávanej úplne autenticky. Jeho postoj nevychádza iba z nutnej požiadavky „prejsť kus cesty“ s tými, ktorých chceme zobraziť, on kráča s nimi, je z ich rodu. Podáva osudy ľudí ako osud svojho spoločenstva, ktoré stráca niečo zo svojej podstaty.
Vecnosť námetov nesprevádza suché podanie. Je to prednes zámerne patetický, pátos však nie je vonkajškový, zameraný na krasorečnenie. Ide mu o krásu, ktorá bolí. Preto z jeho diela vyznieva obava o všetko, čo tu trvalo a vytváralo neopakovateľný charakter ľudí, kraja. Jeho tvorba nie je sentimentálnym povzdychom nad prirodzenou pominuteľnosťou. Je vzlykom, aj tichou, ale úpenlivou výzvou zamyslieť sa nad podstatou existencie, nad tým, k čomu sa nemožno obrátiť chrbtom, aj keď sa to odohráva „iba“ kdesi vo vzdialenom kúte Slovenska.

OTVÁRACIE HODINY
Pondelok - 08:00- 22:30
Utorok - 08:00- 22:30
Streda - 08:00- 22:30
Štvrtok - 08:00- 22:30
Piatok - 08:00- 24:00
Sobota - 14.00- 24:00
Nedeľa- 14.00- 22:30

Otváracie hodiny sa môžu meniť nariadením vlády SR.