Industriálna budúcnosť - Tabakfabrik HainburgEurópska cena za výnimočný počin v oblasti obnovy kultúrneho dedičstva Europa Nostra si tento rok pripomenie 50. výročie svojej existencie. Pri príležitosti hodnotenia minulosti sa chceme pozerať do budúcnosti. Chceme sa venovať otázkam motivácií občanov a organizácií zaoberajúcimi sa reštaurovaním, záchranou a podporou industriálneho dedičstva.
Z pohľadu súčasnosti a budúcnosti je zaujímavá nielen dávna minulosť, ale aj obdobie po roku 1990. Na Slovensku sa výrazne zmenili podmienky, zanikol pôvodný priemysel, ktorý zamestnával masy pracujúcich. Zmenil sa charakter výroby, spoločnosti, práce, rodiny. Ako reaguje na novú situáciu spoločnosť, občianske združenia, jednotlivci, štátna správa, samospráva? Osobitou kapitolou je pamiatková ochrana, zákonné limity ochrany, šanca niečo uchovať.
Kritizovať dnešný stav nie je problém, dôležitejšie je hľadať východiská a ponúkať riešenia. Ako sa staráme o súčasný industriál a aká je jeho kvalita?

Program
9.30 – 10.00 Registrácia, káva
10.00 – 10.15 Úvodné slovo: Katarína Kosová, generálna riaditeľka Pamiatkového úradu SR
Rastislav Popelka, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
10.15 – 11.30 Panelová diskusia: Elke Rauth, Olja Triaška Stefanovič, Jonathan Falkingham, Dušan Burák. Moderuje Peter Žalman
11.30 – 12.15 Diskusia
12.15 – 13.15 Obedová prestávka
13.15 – 15.00 Paralelné bloky prezentácií úspešných projektov
Blok 1 “Európa”:
Markus Wachter: Kulturfabrik Hainburg
Tereza Severýnová: Uhelný mlýn, Libčice nad Vltavou
Architektonické štúdio Atrium: Výmenník Važecká Košice EHMK 2013
Blok 2 “Slovensko”:
Petra Kalová, Naďa Kirinovičová: Prehľad inštitucionalizovanej pamiatkovej ochrany industriálnej architektúry na Slovensku
František Kolář: Trafačka Nitra
Peter Buday: Mesto - pamiatka priemyselnej éry (Sládkovičovo baróna Kuffnera)

Dnes sa v Trafačke deje toto:

Celoročná ponuka fotokurzov
Uto 02.01.2018 09:00 -
Pon 31.12.2040 20:00
9,5€ / hod. / kurz

OTVÁRACIE HODINY
Pondelok - 10:00- 22:30
Utorok - 10:00- 22:30
Streda - 10:00- 22:30
Štvrtok - 10:00- 22:30
Piatok - 10:00- 24:00
Sobota - 13.00- 24:00
Nedeľa- 13.00- 23:00

Otváracie hodiny sa môžu meniť nariadením vlády SR.