Trnavský fotoklub

Fotoreportáž nájdete tu: Trnavský fotoklub IRIS

Trnavský fotoklub IRIS vystavuje v Nitre.

Srdečne vás pozývame na otvorenie a vzhliadnutie výstavy trnavského fotoklubu IRIS vo Fotogalérii TRAFAČKA, vernisážouv piatok 23.marca o 18.hodine (www.trafacka.sk)

História trnavskej neprofesionálnej fotografie sa začala písať už v dvadsiatych rokov minulého storočia. V roku 1966 Blažej Vittek zakladá fotoklub IZOFOTA, kde aktívne pôsobí do roku 1973. V tom istom roku vzniká fotoklub IRIS. Členovia sa okrem súťaží Trnavský objektív a AMFO zúčastňujú aj na súťažiach Slovenského zväzu fotografov. Na všetkých úrovniach týchto súťaží získavajú najvyššie ocenenia. Významná je ich činnosť pri dokumentovaní života trnavského regiónu a publikačná činnosť. Od roku 2009 fotoklub pôsobí pod záštitou mesta Trnavy, ktoré mu zároveň poskytlo aj nové priestory na svoju činnosť v trnavskej radnici ako Občianske združenie Fotoklub IRIS.

V Nitre vystavujú 15 členovia fotoklubu. Pravidelne získavajú ocenenia na AMFO na úrovni kraja a Slovenska. V letných mesiacoch sa zúčastňujú fotoparkových výstav v SR. Pravidelne získavajú ceny na súťaži " Génius Loci Trnavy" a niekoľko medzinárodných ocenení z roku 2011 a z predchádzajúcich rokov.
Obľúbenými témami členov fotoklubu je reportážna fotografia, krajinárska fotografia , makrofotografia, architektúra a portrét. Niektorí autori vytvárajú zložitejšie, až snové výtvarné fotografie a rôzne abstrakcie, často aj v čiernobielom prevedení.

OTVÁRACIE HODINY
Pondelok - 08:00- 22:30
Utorok - 08:00- 22:30
Streda - 08:00- 22:30
Štvrtok - 08:00- 22:30
Piatok - 08:00- 24:00
Sobota - 14.00- 24:00
Nedeľa- 14.00- 22:30

Otváracie hodiny sa môžu meniť nariadením vlády SR.