Výstava SSUŠ

Pozývame vás na vernisáž výstavy žiakov Súkromnej strednej umeleckej školy v Nitre, odboru fotografia. Výber prác reprezentuje výsledky študentov za prvý polrok šk.roka 2011/12 pedagogického tandemu Bellérová - Kolář, ktorí sa už druhým rokom venujú vzdelávaniu v odbore fotografia. Fotogram, ako elementárne chápanie vzniku obrazu na svetlocitlivom papieri, kedy  bez použitia fotoaparátu vznika obraz - fotografia, je jednou časťou výstavy. Luminografia - hra so svetlom, zanechanie svetelnej stopy na čipe digitalneho snímača, je o fantázii, predstavivosti resp. obrazotvornosti tvorcu. Ukážky konceptov na dané témy Drtikol, Schulz, Župnik. Podobnosti reprezentujú asociačné chápanie príbehu, námetu. Ako sám autor chápe vybratú tému ... aké sú jeho predstavy či sny. Zátišie a technicko- výtvarné zobrazenia skla, ako výtvarnoho artefaktu je výpoveďou o spoznávaní kompozičných princípov vo fotografii.


Výstava SSUŠ


OTVÁRACIE HODINY
Pondelok - 08:00- 22:30
Utorok - 08:00- 22:30
Streda - 08:00- 22:30
Štvrtok - 08:00- 22:30
Piatok - 08:00- 24:00
Sobota - 14.00- 24:00
Nedeľa- 14.00- 22:30

Otváracie hodiny sa môžu meniť nariadením vlády SR.