Peter KARAKA - výstava fotografií

Cestovateľská túžba Peter Karaku po spoznávaní sveta a odlišností jednotlivých krajín sa pretavila do fotografickej tvorby v podobe záberov dokumentárneho charakteru. Neprifarbované záznamy z jeho ciest sú základným zobrazovacím motívom v jeho tvorbe. Vyznačuje sa nefalšovanou príchuťou prirodzenosti zaznamenávajúcou obrazovú skúsenosť na sociálnu realitu jednotlivých krajín, ktoré navštívil.

 

Na jeho tvorbu sa nemôžeme pozerať ako na prácu profesionálneho fotografa. Ním sa ani nesnaží byť. Možno práve to dodáva jeho tvorbe nefalšovanú, prirodzenú výpoveď nestranného a sociálne nezaujatého pozorovateľa. Fotí bez predsudkov, nezaťažený výtvarným vzdelaním. Radosť, ktorú mu tvorba prináša, sa pretavuje do atmosféry jeho fotografií. Jeho fotky vypovedajú nielen o ľuďoch, ktorých na svojich cestách stretol, ale aj o ňom samom ako o človeku, ktorý má dar osobitého videnia kultúrnej osobitosti.

Peter Karaka:
narodil sa 11. 10. 1960 v Nitre.
V rokoch 1976 - 1980 študoval na Gymnáziu Eugena Gudernu v Nitre.
V roku 1985 bol promovaný na SVŠT v Bratislave (Stavebná fakulta) na inžiniera.
V rokoch 1985-1990 pracoval ako stavebný technik vo firmách
Hydromeliorácie Nitra, Pozemné stavby Nitra a Stavex
V rokoch 1991-1994 pôsobil ako živnostník,
od roku 1994 ako majiteľ, konateľ a riaditeľ stavebnín KARTEL NITRA s. r. o.
Je ženatý, otec dvoch detí. K jeho záľubám patrí golf, bicyklovanie a lyžovanie,
v posledných rokoch však najmä cestovanie.
Zaujíma sa tiež o literatúru, hudbu, divadlo a fotografovanie.

OTVÁRACIE HODINY
Pondelok - 08:00- 22:30
Utorok - 08:00- 22:30
Streda - 08:00- 22:30
Štvrtok - 08:00- 22:30
Piatok - 08:00- 24:00
Sobota - 14.00- 24:00
Nedeľa- 14.00- 22:30

Otváracie hodiny sa môžu meniť nariadením vlády SR.