Prezentácia kníh

prezentácia nasledovných kníh spojenej s besedou/diskusiou na dané témy:
> Július Fujak: "Sondáž nezávislej hudobnej kultúry na Slovensku" (FF UKF Nitra 2021)
> Michal Kočiš a kol. : Nezávislé kultúrne centrá na Slovensku" (FF UKF Nitra 2021.

http://hc.sk/hudba/osobnost-detail/2939-julius-fujak
www.nebodaj.sk
http://www.mchband.cz/xafoo.html
http://www.hevhetia.sk/Hevhetia/portal/Search.xhtml

Dnes sa v Trafačke deje toto:

Celoročná ponuka fotokurzov
Uto 02.01.2018 09:00 -
Pon 31.12.2040 20:00
9,5€ / hod. / kurz

OTVÁRACIE HODINY
Pondelok - 10:00- 22:30
Utorok - 10:00- 22:30
Streda - 10:00- 22:30
Štvrtok - 10:00- 22:30
Piatok - 10:00- 24:00
Sobota - 13.00- 24:00
Nedeľa- 13.00- 23:00

Otváracie hodiny sa môžu meniť nariadením vlády SR.