Moravský podzim 2

Jakub (nar. 1980) je fotografem z vášně, jinak je to pokrývač
a mistr ostatních prací všeho druhu, schopný postavit
vlastníma rukama dům, upéct na rožni celé prase a milovat
své autistické synovce. To, že je schopen velmi hlubokého
vhledu do figury, či přesněji portrétu, (ale také předmětů)
vidíme právě dnes a tady, na výstavě s názvem V práci.
Když jsme Jakubovy fotografie vystavovali poprvé, vedla
mě v úvodním slovu myšlenka o tom, jak moc dostalo téma
práce a jejích obrazů na frak obdobím před 30 lety.
Ideologicky fedrované modlářství práce a výkonu, které vedlo
naši společnost paradoxně k úpadku vztahu k práci.
Byl jsem jako literární historik příliš v zajetí minulostního
paradigmatu, než se mi po několika inspirativních čteních
otevřela vize navazující na tu předchozí, ovšem ve zcela jiném
hodnotovém rozložení. Došlo totiž k takřka kopernikánskému
obratu a ono modlářství se stalo imperativem nikoliv názorových
vůdců, ale organickou součástí našich vlastních přístupů.
A je jedním z osmi smrtelných hříchů, které pojmenoval
ve své slavné knize Konrád Lorenz, světový etolog.
Jakub Navrátil věren etymologii svého, byť obvyklého
příjmení, NAVRACÍ zpátky obrazy onoho bytostného
vztahu člověka a práce do takřka anticky estetických
souvislostí a rozměrů.
A to nejen v portrétech samotných, ale také obrazech
ornamentů, vznikajících přímo pod rukama
a nástroji portrétovaných.

 

Galerie Trafačka
úvodní slovo_doc. PhDr. Miroslav Zelinský, CSc.
s podporou Ministerstva kultury ČR

Dnes sa v Trafačke deje toto:

Celoročná ponuka fotokurzov
Uto 02.01.2018 09:00 -
Pon 31.12.2040 20:00
9,5€ / hod. / kurz

OTVÁRACIE HODINY
Pondelok - 10:00- 22:30
Utorok - 10:00- 22:30
Streda - 10:00- 22:30
Štvrtok - 10:00- 22:30
Piatok - 10:00- 24:00
Sobota - 13.00- 24:00
Nedeľa- 13.00- 23:00

Otváracie hodiny sa môžu meniť nariadením vlády SR.