Potulná galerie

“Potulná galéria prináša pod okná a
balkóny sídlisk v regiónoch Slovenska
výstavu, performance a koncerty na
tému Blokáda extrémizmu. Hravou
formou umeleckých diel a metaforickým
jazykom umenia upozorňujeme na potrebu kriticky myslieť, hovoríme o extrémizme,
rasizme, xenofóbii, domácom násilí, susedskom porozumení a tolerancii k
menšinám.” povedal autor a kurátor projektu Juraj Čarný

Dnes sa v Trafačke deje toto:

Celoročná ponuka fotokurzov
Uto 02.01.2018 09:00 -
Pon 31.12.2040 20:00
9,5€ / hod. / kurz

OTVÁRACIE HODINY
Pondelok - 10:00- 22:30
Utorok - 10:00- 22:30
Streda - 10:00- 22:30
Štvrtok - 10:00- 22:30
Piatok - 10:00- 24:00
Sobota - 13.00- 24:00
Nedeľa- 13.00- 23:00

Otváracie hodiny sa môžu meniť nariadením vlády SR.