Pod povrchom je med

Pod povrchom je med predstavuje najnovší autorský projekt Márie Kováčik, v ktorom umelkyňa skúma krehkosť vizuálnych informácií - obrazov v zmysle ich viacznačnej uchopiteľnosti, interpretácie a manipulovateľnosti. Tento ich potenciál využíva a pracuje s ním, vyberá a privlastňuje si mediálne obrazy. Pracuje s vrstvami vizuálnych informácií konceptuálne i ako s hmatateľným materiálom. Mária Kováčik sa vo svojich dielach doteraz venovala primárne odvráteným stránkam ľudského bytia a života - ako napríklad násilie či vynútená migrácia. Práve v jej posledných dvoch pôsobivých projektoch – Hra na príťažlivosť (2017) a Glitch (2019) – sa u nej objavuje záujem o artikuláciu vzťahu diváka k videnému, jeho rezistenciu a poddajnosť zoči-voči reprodukovanému obrazu so silným emočným nábojom.

Aj jej aktuálna výstava, opäť s takmer kinematografickým názvom, Pod povrchom je med pokračuje v tejto línii. Umelkyňa tu nadväzuje na predošlé projekty, v ktorých vytvárala z množstva obrazov na zmršťujúcej fólii akýsi kaleidoskop vizuálne podmanivých, aj keď monochrómnych a vo svojej podstate mrazivých scén. Maľuje opäť na podklad fólie, niektoré zmršťuje, niektoré necháva v pôvodnej veľkosti. Kováčik z nich však nevytvára ucelený príbeh zložený z filmových/ obrazových políčok deja, ale skôr opakuje a stupňuje odtiene pôvodne existenčne ohrozujúcich situácií. Obrazy agresie či migrácie sú univerzálnou ľudskou skúsenosťou, no pretlak takýchto obrazov sprostredkúvaných médiami mení prah citlivosti, záujem i empatické nastavenie diváka. Kováčik využíva to, že obraz nikdy nevnímame ako statický, vidíme za ním istú situáciu, druh konania, akciu. Niektoré scény reprodukuje viackrát, v snahe poskytnúť divákovi možnosť vycentrovať sa, nájsť ten správny uhol, nájsť pod povrchom pohyb v statickom. 

Možná prítomnosť medu pod povrchom (materiálnym, imaginárnym či obrazovým) tu evokuje niečo prekvapivé, nečakané a nie nutne príjemné. Vyvoláva ambivalentné pocity a asociácie  – voňavé i lepkavé, príťažlivé i odpudivé – podobne ako to, čo sa skrýva pod digitálne upravovanou vrstvou reprezentácie každodennosti a jej prežívania v súčasnosnom svete hyperviditeľnosti, transparentnosti, ale aj cenzúry a manipulácie. Neuchopiteľnosť výjavov v ich celistvosti, subtílnosť ich prevedenia, chýbajúce informácie ako farby, kontrasty či detaily prostredia, tvárí, nás nútia k bližšiemu pohľadu, ktorý nás však možno ešte viac zneistí. Ako nájsť v mori vizuálneho smogu a pretlaku informácií miesto, ostrov v sebe, z ktorého vidieť podstatu vecí?

 

Mária Kováčik je absolventkou Ateliéru mal+by na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Jej diela boli súčasťou skupinových výstav ako Pedestriálna perspektíva (2015, Nástupište 1-12 Topoľčany), Bratislava pro Wratislavia/ Wratislavia pro Bratislava (2017, Galerie miejska, Galerie Neon, Galerie za szkłem, Wroclaw), Vezme to ruka (2018, Pragovka Rear Gallery, Praha). V roku 2019 odprezentovala svoj autorský projekt Glitch v Galérii Medium v Bratislave. 

 

Realizáciu projektu z verejných zdrojov formou štipendia podporil Fond na podporu umenia

Dnes sa v Trafačke deje toto:

Celoročná ponuka fotokurzov
Uto 02.01.2018 09:00 -
Pon 31.12.2040 20:00
9,5€ / hod. / kurz

OTVÁRACIE HODINY
Pondelok - 10:00- 22:30
Utorok - 10:00- 22:30
Streda - 10:00- 22:30
Štvrtok - 10:00- 22:30
Piatok - 10:00- 24:00
Sobota - 13.00- 24:00
Nedeľa- 13.00- 23:00

Otváracie hodiny sa môžu meniť nariadením vlády SR.