Andrea Koncová - ´´(Ne)obyčajné momenty´´

Autorská výstava Andrea Koncová

Výstava prezentuje niekoľkoročnú dokumentárnu prácu fotografky v ZUŠ Médea ako aj jej vlastnú výtvarnú fotografickú tvorbu. Autorka zachytáva tvorivé okamihy v ZUŠ Médea spôsobom ktorý prekračuje rámec školskej, spomienkovej či komunálnej fotografie. Jej obrazová výpoveď má znaky dokumentárnej a portrétnej fotografie. Fotografie detí a pedagógov zachytených pri tvorivej činnosti sú presvedčivé, úprimné a spontánne momentky. Výstižné sú slová autorky, citujem: „Fotografujem deti v prostredí v ktorom sa cítia dobre a pri činnosti, ktorá ich baví. Snažím sa zachytiť čaro okamihov, ktoré sa nám dnes zdajú bežné, ale o pár rokov nám bude chýbať ich rutinná každodennosť. Nazrime na chvíľu do tohto bezstarostného sveta detí a potešme svoje oči ich krásou a srdce ich úprimnosťou“. Okrem obrazov z detského sveta uvidíte aj voľnú výtvarnú tvorbu autorky, zobrazujúcu poéziu ženy, pohybu, hru svetla a tieňa. Výstavu fotografií si môžete pozrieť od 6.2.2020 do 5.3.2020 V Galérii Trafačka.

Mgr. Jozef Peniak, PhD.

OTVÁRACIE HODINY
Pondelok - 08:00- 22:30
Utorok - 08:00- 22:30
Streda - 08:00- 22:30
Štvrtok - 08:00- 22:30
Piatok - 08:00- 24:00
Sobota - 14.00- 24:00
Nedeľa- 14.00- 22:30

Otváracie hodiny sa môžu meniť nariadením vlády SR.