Ľubor Benkovič - Inzeráty

Fotogaléria Trafačka Vás po letnej prestávke pozýva na výstavu Ľubora Benkoviča, v ktorej predstaví výber obrázkov a riekaniek k inzerátom v schránkových novinách Pardon Trenčín, ktoré sa vďaka ich nezameniteľnému štýlu a vtipu rýchlo stali populárne a sú poznávacím znamením novín.

Kurátor: Juraj Kouřil
Súčasťou vernisáže bude aj Ľuborov koncert.


 

Ľubor Benkovič je človek mnohých remesiel.

Bol dvorným textárom skupiny  Bez Ladu a Skladu. Napísal, ilustroval a vydal zbierku básničiek. Hral a spieval (a doteraz hrá a spieva) vo viacerých kapelách (Tritol, LMM, Captain Slice). Skladá vlastné pesničky, sám ich hrá a spieva, sám k nim vyrába animované videoklipy…

A už takmer štvrťstoročie kreslí obrázky a vymýšľa riekanky k inzerátom v schránkových novinách Pardon Trenčín. Vďaka ich nezameniteľnému štýlu a vtipu sa Ľuborove práce rýchlo stali populárne a sú poznávacím znamením uvedených novín. Predstaviť vám ich chce aj táto výstava.

Zdanlivo jednoduchá, minimalistická kresba s pevnou a istou linkou presvedčivo a pritom tvorivo cituje archetypálne detské vzory. Na rovnaký zdroj odkazuje aj forma sprievodných textov, viazaným rýmom, kvalitným rytmizovaním a striedmym používaním metafor, pôsobia ako riekanky. Obsahovo však jednoznačne patria do sveta dospelých. Bez výnimky vtipné, častokrát ironizujúce či dokonca parodujúce, no pritom poeticky láskavé texty sú vo svojich hlbších vrstvách prekvapivo lyrické a nezriedka nesú všeobecne platné humanisticky či ekologicky orientované posolstvá výrazne presahujúce rámec lokálneho periodika. Vďaka citlivo vyladenému synkretickému účinku slova a obrazu sa vytvára hravý a pulzujúci protipól k serióznym, výsostne realistickým inzerátom a komerčnej časti novín všeobecne. Protipól, ktorý je po zásluhe oceňovaný inzerentami, pravidelnými čitateľmi i náhodným obecenstvom.

Kvalitu Ľuborových prác potvrdzuje skutočnosť, že dokážu úspešne žiť dokonca aj v nikách mimo stránky novín. Niekoľko z jeho publikovaných básničiek bolo zhudobnených, niektoré ašpirujú na natívne začlenenie do etnografického slovesného korpusu, zľudoveli a dnes sú živou a aktívnou súčasťou kalendárnych obyčajov v širokom okolí Trenčína. Za všetky spomeňme napríklad obľúbenú veľkonočnú riekanku:

Keď som ja bol ešte mladý / polieval som všetky baby.
Teraz keď mám staré kosti / oblievam si vnútornosti.

Týždeň čo týždeň, rok za rokom, v každom vydaní novín desiatky  a desiatky nových a nových nápadov, obrázkov, básničiek, veršov, sloganov… V súčasnosti je ich pravdepodobne spolu už viac ako 30.000 a budúci kunsthistorici by to mohli mať s ich katalogizovaním riadne ťažké. Mohli, ale nebudú. Práca im pôjde pekne od ruky a budú sa pri nej parádne baviť.

OTVÁRACIE HODINY
Pondelok - 08:00- 22:30
Utorok - 08:00- 22:30
Streda - 08:00- 22:30
Štvrtok - 08:00- 22:30
Piatok - 08:00- 24:00
Sobota - 14.00- 24:00
Nedeľa- 14.00- 22:30

Otváracie hodiny sa môžu meniť nariadením vlády SR.