Ria Kmeťová: O putovaní

Fotogaléria Trafačka pozýva na výstavu O putovaní Rie Kmeťovej, ktorá predstavuje viaceré súbory digitálnych fotografií zaznamenaných počas dlhšieho časového obdobia. Ťažiskovou témou sú putovanie, mapovanie času a priestoru, ale aj cestovanie ako také. Autorka prostredníctvom sérií autoportrétov a formou denníkového záznamu reality prezentuje neuchopiteľnosť toho, čo v skutočnosti prežívame a čo prežíva ona sama. 

Konkrétne autoportréty sú na tejto výstave neustálou aktualizáciou vlastného obrazu, stopovaním vlastnej identity v čase. Dôležité sú tu čas a prítomnosť, ktoré sa odzrkadľujú vo všetkých vystavovaných cykloch fotografií: v autoportrétoch bez tváre aj s tvárou, v záznamoch postáv a priestorov, aj v zobrazeniach rýchlo ubiehajúcej reality cestovania.

Fotografie sú tu obrazom vnútorného napätia, uvedomením si nových možností, ale aj limitov. Ako v autoportrétoch, tak v zápiskoch z ciest sú záznamy vizuálneho denníka postupne dopĺňané. Tak ostávajú cykly fotografií otvorenými dielami, ktoré sú aktualizované a dopĺňané v priebehu viacerých rokov.

Inšpiráciou sa stáva monotónna každodennosť, napríklad aj obyčajné vstávanie do nových dní. Postupným fotografickým „dopisovaním“ informácií na spôsob vizuálneho denníka poukazujú fotografie na niekedy až ubíjajúci kolobeh cestovania a magické súkromie anonymity prežívanej medzi ľuďmi.

Výstava potrvá do 6.júna 2018. 

Ria Kmeťová 
Autorka sa počas svojej doterajšej tvorby zamerala na fotografiu, multimediálnu tvorbu, inštalácie a videoart. Študovala na Škole úžitkového výtvarníctva v Bratislave a na Vysokej škole výtvarných umení ukončila doktorandské štúdium.

Vlastná tvorba sa v súčasnosti vyvíja v dvoch líniách, pričom fotografická tvorba je prvou z nich zameranou na autoreflexívnu tvorbu analyzujúcu rovinu pocitov a tiež subjektívne prežívanie jednotlivých udalostí. Druhou líniou je multimediálna tvorba, ktorej hlavná línia sa širokospektrálne rozvíja najmä v rámci dlhodobo realizovaného „otvoreného projektu PLUS“ zverejňovaného a priebežne aktualizovaného v online aj offline rovine.

OTVÁRACIE HODINY
Pondelok - 08:00- 22:30
Utorok - 08:00- 22:30
Streda - 08:00- 22:30
Štvrtok - 08:00- 22:30
Piatok - 08:00- 24:00
Sobota - 14.00- 24:00
Nedeľa- 14.00- 22:30

Otváracie hodiny sa môžu meniť nariadením vlády SR.