Literárny večer s Miroslavom Pollákom

Vo štvrtok 12.apríla o 18:00 Vás srdečne pozývame na literárny večer s Miroslavom Pollákom, ktorý predstaví knihu Ľudské práva a slobody na Spiši v minulosti a ďalšie tituly OZ Krásny Spiš
 
Táto monografia je mimoriadne vydarená a prospešná z hľadiska výskumu právnych dejín regiónu Spiša, ktorý vykazuje v porovnaní s ostatným územím Slovenska výrazné špecifiká.

Prvá kapitola Prehľad vývoja verejnej správy na Spiši sa venuje podrobnému rozboru verejnosprávnych jednotiek existujúcich na Spiši do konca uhorských dejín. V kapitole je podaný mimoriadne plastický obraz skúmaného regiónu.
Azda najlepšou časťou práce z hľadiska právneho historika je druhá kapitola nazvaná Spišské právo Zipser Willkur. Je nesmierne záslužné publikovať preklad stredovekého nemeckého textu právnej knihy, ktorá v minulosti slúžila ako základný právny kódex v oblasti spišských miest a dnes práve z dôvodu jej ťažkej jazykovej dostupnosti je pre právnych historikov u nás menej známa.
Tretia kapitola Organizácia a Funkcie cechov v Kežmarku sa venuje cechom len jedného mesta (ale zato najviac rozvinutým cechom na Spiši, pozn. MP). Veľmi zaujímavé je čítať jednotlivé cechové štatúty a porovnávať ich napr. so štatútmi z východného Slovenska.
V záverečnej kapitole Rómovia na Spiši, represie a prevencie sa čitateľ dozvedá o spôsoboch represií rómskeho obyvateľstva v oblasti Spiša, čo je zaujímavým spestrením predkladaného diela. V tejto kapitole je najviac akcentovaná otázka porušovania ľudských práv v minulosti.

Publikácia je veľkým prínosom pre výskum právnej histórie na území Slovenska.
 
Diskusiu moderuje František Kolář.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

OTVÁRACIE HODINY
Pondelok - 08:00- 22:30
Utorok - 08:00- 22:30
Streda - 08:00- 22:30
Štvrtok - 08:00- 22:30
Piatok - 08:00- 24:00
Sobota - 14.00- 24:00
Nedeľa- 14.00- 22:30

Otváracie hodiny sa môžu meniť nariadením vlády SR.