Čo sa skrýva za vybudovaním úspešnej značky – POHAN

Máš nápad na vlastnú značku a chceš si rozbehnúť úspešný biznis? Možno ti chýba odvaha a počuť slová, že sa to naozaj dá. Značka POHAN začala vyrábať „na kolene“ a postupne sa prepracovala na výnimočnú slovenskú značku odevov, ktorá má vlastný e-shop, vzorkovú predajňu v Nitre, pôsobí na predajných akciách, remeselných trhoch a výstavách po celom Slovensku. Zároveň sa snaží o to, aby tradície neupadli do zabudnutia a aby sa šírili medzi ľudí práve vrátením tradičných výrobkov do bežného života...

Prídi si vypočuť príbeh človeka, ktorý stál už pri zrode tejto úspešnej značky.

KTO SA VÁM PREDSTAVÍ?
Ivan Štosel je koordinátorom projektu POHAN, kde sa venuje vytváraniu a projektovaniu značky Pohan, motivácii zamestnancov, prezentácii projektu v masmédiách a na sociálnych sieťach. Taktiež sa podieľa na vytváraní dizajnu produktov Pohan. V minulosti pôsobil okrem iného ako konateľ a riaditeľ vlastnej spoločnosti Paganus s.r.o. (Wolvertem, Belgicko), riaditeľ vlastnej činnosti – Čistiaca a upratovacia firma Alex cleaning, Nitra, alebo ako Faundreisor pre Slovenskú nádej dieťaťa (SLONAD) – hľadanie finančných prostriedkov pre neziskovú organizáciu, spoluúčasť na projektoch Červené klaunské nosy a Pohľadnice. 

REGISTRUJTE SA TU: http://goo.gl/ZfKWk5
Ukončenie registrácie: 21.2.2018 do 12:00

Motivačná aktivita, ako forma informačnej a popularizačnej aktivity, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch – NR kraj. Kód projektu: ITMS2014+: 313031I870 

PODMIENKY: Účastník musí byť fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom v niektorom zo siedmich samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja.
Účasť je bezplatná. 

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnych krajoch alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Účasť je bezplatná.

Kontakt: ap.nr@npc.sk

OTVÁRACIE HODINY
Pondelok - 08:00- 22:30
Utorok - 08:00- 22:30
Streda - 08:00- 22:30
Štvrtok - 08:00- 22:30
Piatok - 08:00- 24:00
Sobota - 14.00- 24:00
Nedeľa- 14.00- 22:30

Otváracie hodiny sa môžu meniť nariadením vlády SR.