Lucia Huňady - Existencie bytia

Fotogaléria Trafačka pozýva 9.marca 2018 o 18:00 na prvú  samostatnú výstavu multimediálnej autorky Lucie Huňadyovej. Výstava Existencie bytia zobrazujú série fotografií, kúsok z maľby, kresby a sochy, pre ktoré je spoločná črta ľudského bytia a ľudských vzťahov, ako aj pominuteľnosť okamihov, ktoré však vždy zanechávajú stopy. Vernisáž je spojená s autorským čítaním poézie. Výstava potrvá do 11.apríla. 

Hudobný hosť: Ladislav Porteleki – španielska gitara
Pochádza z Tornale, je študentom muzickej fakulty Akadémie umení v Banskej Bystrici, na španielsku gitaru hrá už viac než 7 rokov. 

Existencie bytia
„Často sa v tomto uponáhľanom a preľudnenom svete cítim sama, aj napriek tomu, že niekto blízky stojí vedľa mňa. Možno sa len skrývam, unášam pocitmi a melanchóliou, cez privreté viečka mi presvitá svetlo kontextu a uchopovania reality do vlastných rúk. Kráčam snehom, blatom, vodou, trávou, kvetmi a všetkým, čo zachytáva prchavé okamihy môjho, nášho bytia.

V stopách hľadáme pravdu, sme hovorcami prostredia, tvoríme dialóg a rozvíjame svoj potenciál. Naše prítomné aj neprítomné telo sa stalo nástrojom komunikácie, ktorá je v neustálom pohybe, v procese. Tento proces z neho reflektuje nového človeka, ktorý sa mení a tým koexistuje s každým jeho doterajším bytím.

Existencie bytia sú dekonštrukčnou stratégiou, ktorá v sebe nesie malé zanedbateľné, no pritom dôležité detaily. Tie reprezentujú skutočnosť, ktorá je všadeprítomná, ale takmer neviditeľná.“

Lucia Huňady (1992)
Tento rok končí magisterské štúdium na Fakulte výtvarných umení, Akadémie umení v Banskej Bystrici v programe voľné výtvarné umenie, sochárstvo. Jej umelecká tvorba však okrem priestorových médií zahŕňa aj fotografiu, kresbu, maľbu, kúsok grafiky a v neposlednom rade sa autorka aktívne prejavuje v poézii a krátkej próze. Témami tvorivého záujmu sú medziľudské vzťahy, existencializmus a skúmanie vnútornej stránky jedinca, jeho podstaty a bytia, čím chce autorka poukázať na memento ľudskej existencie, krásy aj dilemy človeka. Metaforicky sa hrá, núti diváka k zamysleniu sa nad životom, nad sebou samým. Prvé kontakty s umením mala ako malé dievča, ktoré sa smelo púšťalo do garážových inštalácií, byť poetkou ju vraj naučila sila a mystika mesiaca.

OTVÁRACIE HODINY
Pondelok - 08:00- 22:30
Utorok - 08:00- 22:30
Streda - 08:00- 22:30
Štvrtok - 08:00- 22:30
Piatok - 08:00- 24:00
Sobota - 14.00- 24:00
Nedeľa- 14.00- 22:30

Otváracie hodiny sa môžu meniť nariadením vlády SR.