Vzdelávací olovrant: Trvalo udržateľný rozvoj v praxi

V rámci projektu Riešenie konfliktov v rozvojovom kontexte II. organizujeme už v poradí štvrtý vzdelávací olovrant. Tentokrát ho za pomoci Fakulty Prírodných vied UKF v Nitre budeme spoluorganizovať v nitrianskej Trafačke.

Téma olovrantu: Trvalo udržateľný rozvoj v praxi (čo sa (ne)robí správne)

O trvalo udržateľnom rozvoji sa toho veľa popísalo. Na celosvetových akademických konferenciách sa pripravujú metodiky a na medzinárodných a vládnych stratégie implementácie. Aké to však je tieto plány realizovať v teréne? Pomáhajú, alebo sťažujú miestnym ľuďom prácu? O implementácií trvalo udržateľných rozvojových cieľov v reálnom živote sa porozprávame s riaditeľom Kenskej mimovládnej organizácie NECOFA (Network for Ecofarming in Africa) Samuelom Muhunyu Karanja, ktorý dlhodobo spolupracuje so slovenskými mimovládnymi organizáciami pôsobiacimi v Keni. 

Hosť olovrantu: Samuel Karanja Muhunyu (Keňa), riaditeľ mimovládnej organizácie NECOFA (Network for Ecofarming in Africa), zástupca pobočky „Slow food Kenya“ a neúnavný občiansky aktivista zastupujúci najchudobnejšie komunity ľudí z oblasti Nakuru v Keni v rôznych rozhodovacích komisiách. Bojovník proti korupcii v štátnej správe, ktorý aj napriek odchodu z politických štruktúr nestratil rešpekt ani medzi lokálnymi politikmi, ani medzi obyčajnými ľuďmi. Dlhodobo sa venuje znižovaniu chudoby, zvyšovaniu sebestačnosti obyvateľov cez drobné a stredné podnikanie v oblasti ekologického poľnohospodárstva a ochrane životného prostredia.

Moderátor: Lukáš Zorád (Slovensko), ako terénny pracovník pôsobil na rozvojových projektoch v Keni. 

Olovrant bude prebiehať v anglickom jazyku. V prípade záujmu prosím vyplňte prihlasovací formulár, aby sme vedeli či treba zabezpečiť tlmočenie:goo.gl/zKf1BH

Dnes sa v Trafačke deje toto:

Tittingur (DK/SK / Exitab) x Tomáš Prištiak (SK)
Uto 16.10. 20:00 - 22:00
2€ / koncert
Fragmenty života
Pia 05.10. 18:00 -
Uto 06.11. 22:00
- / výstava
Celoročná ponuka fotokurzov
Uto 02.01. 09:00 -
Pon 31.12. 20:00
8,5€ / hod. / kurz

OTVÁRACIE HODINY
Pondelok - 11:00- 23:00
Utorok - 11:00- 23:00
Streda - 11:00- 23:00
Štvrtok - 11:00- 23:00
Piatok - 11:00- 24:00
Sobota - 15:00- 24:00
Nedeľa- 15:00- 22:00