Víkendový workshop historických techník vo fotografii

Občianske združenie Trafačka  pripravilo pre záujemcov o historické fotografické techniky víkendový workshop, ktorý sa uskutoční v termíne 15. – 16.júl v podkrovnom ateliéri Trafačky. Lektormi budú Hana Kolářová a František Kolář. 

Kapacita: 8 ľudí 
Info o workshope: info@trafacka.sk
Úcastnícky poplatok: 30€
Registračný formulár: pod textom 

Workshop bude venovaný aj historickým fotografiám a fotografovaniu s použitím historickej techniky. Účastníci si budú môcť vyskúšať historické techniky: 

  • Cyanotypia
    Modrotlač patrí medzi najstaršie kopírovacie techniky. V roku 1842 technický postup publikoval jeden z otcov fotografie a vynálezca ustaľovača John F. W. Herschel.  Jednoduchý a lacný proces cyanotypie sa užíval pre kopírovanie náhľadových kópií ... tzv. modráky. Vďaka  jednoduchosti a nízkej toxicite sa kyanotypia hodí pre začiatočníkov alternatívnych techník.
  • Van dyke
    Princípom patrí do kopírovacích procesov založených na citlivosti železitých solí ku svetlu. Zcitlivovací roztok obsahuje citran železitoamonný, dusičnan strieborný a kyselinu vinnú. UV žiarením sa železité ionty (Fe3+) redukujú na železnaté (Fe2+), a tie sa potom  redukujú na  strieborné ionty (Ag+) a kovové striebro (Ag) tvoriaci obraz. Základný princíp popísal už John Hershel v súvislosti s Argentotypiou, Kyanotypiou a Chrysotypiou v roku 1842,  prepracoval  ju až Dr. Nicol,  ktorý si ju nechal patentovať ako Kallitypiu  v r. 1889.

HARMONOGRAM WORKSHOPU  
sobota / začiatok o 9:00 / Workshop
nedeľa / začiatok o 9:00 / Dokončovanie a inštalácia výstavy 

Vyvrcholením víkendového workshopu bude nedeľná výstava prác účastníkov pred Trafačkou. 


Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

Dnes sa v Trafačke deje toto:

Potulky svetom: Ako sa neposrať
Pon 10.12. 19:00 - 21:00
4€ / cestovateľské kino
František Kolář a Tommy Bugár - Détailler
Pia 07.12. 18:00 -
Str 09.01.2019 11:00
- / výstava
Celoročná ponuka fotokurzov
Uto 02.01. 09:00 -
Pon 31.12. 20:00
8,5€ / hod. / kurz

OTVÁRACIE HODINY
Pondelok - 11:00- 23:00
Utorok - 11:00- 23:00
Streda - 11:00- 23:00
Štvrtok - 11:00- 23:00
Piatok - 11:00- 24:00
Sobota - 15:00- 24:00
Nedeľa- 15:00- 22:00