BooKlub: František Mikloško a Ján Štrasser

Po letnej prestávke vás srdečne pozývame na prvé stretnutie trafačkovského knižného klubu BooKlub. Naše pozvanie prijal František Mikloško a Ján Štrasser. 

František Mikloško v rozhovore s Jánom Štrasserom rozpráva o rodine, priateľstve či náboženstve. Vyjadruje sa k politickým a spoločenským otázkam, ako priamy svedok kľúčových udalostí v dejinách Slovenska....o Charte 77, slovenskom samizdate, sviečkovej manifestácii, delení Československa aj mečiarizme. Priamo odpovedá na otázky smerujúce k cirkvi a náboženstvu.

KEDY: pondelok 7.11.2016 o 19:00 
FB udalosť: www.facebook.com/events/679366485559618/ 

František Mikloško (1947, Nitra)
je absolventom Strednej priemyselnej školy stavebnej v Nitre a následne odboru matematika Prírodovedeckej fakulty UK. Pracoval v Ústave technickej kybernetiky SAV, od roku 1983 striedavo ako robotník či nepracujúci. Od vysokoškolských štúdií až do Nežnej revolúcie sa angažoval v tzv. tajnej cirkvi. Pracoval medzi vysokoškolskou mládežou, podieľal sa na tvorbe samizdatov, bol jedným zo zvolávateľov sviečkovej manifestácie 25. marca 1988 v Bratislave. V novembri 1989 sa stal členom Koordinačného výboru hnutia Verejnosť proti násiliu. V rokoch 1990 až 2010 bol poslancom Národnej rady Slovenskej republiky. V roku 2005 mu bola udelená stredoeurópska Cena sv. Vojtecha. Je ženatý, žije v Bratislave.

Ján Štrasser (1946, Košice)
po ukončení štúdia na Filozofickej fakulte UK pracoval ako redaktor časopisu Mladá tvorba, potom postupne ako dramaturg Poetickej scény, Vojenského umeleckého súboru a Štúdia S. Bol redaktorom časopisu Slovenské pohľady, neskôr redaktorom týždenníka Domino fórum. V roku 1968 vydal prvú básnickú zbierku Odriekanie. Je autorom desiatok kníh, medzi nimi rozhovorov s Milanom Lasicom - Lenže ja som iba komik (2005), so Zdenou Studenkovou - Som herečka (2006), z tých novších Džez náš každodenný daj nám dnes s Petrom Lipom (2013), Do voza aj do koča s Kamilou Magálovou (2013), Pr(a)vá dáma s Emíliou Vášáryovou (2014) či Sledoslov. Rozhovory s Altou Vášovou (2015).

OTVÁRACIE HODINY
Pondelok - 08:00- 22:30
Utorok - 08:00- 22:30
Streda - 08:00- 22:30
Štvrtok - 08:00- 22:30
Piatok - 08:00- 24:00
Sobota - 14.00- 24:00
Nedeľa- 14.00- 22:30

Otváracie hodiny sa môžu meniť nariadením vlády SR.