Historické techniky vo fotografii (víkendový workshop)

Fotogaléria Trafačka v spolupráci s občianskym združením Capalest pripravili pre záujemcov o historické fotografické techniky víkendový workshop, ktorý sa uskutoční v termíne 24. – 26.júna v podkrovnom ateliéri Trafačky. Lektormi budú Eva Vlašičová a František Kolář.

Kapacita: 8 ľudí
Info o workshope: info@trafacka.sk
Úcastnícky poplatok: symbolických 10€ 
Ubytovanie: zabezpečené 

Workshop bude venovaný historickým fotografiám a fotografovaniu s použitím historickej techniky. Účastníci budú mať k dispozícii historickú techniku na prípravu - nafotografovanie negatívov, s ktorými si nafotia predlohy, zátišia, krajinu, portrét. Účastníci si môžu vyskúšať jednu zo štyroch techník:

1) Kolodium
Mokrý kolódiový proces patrí k najstarším fotografickým technikám. Za jeho existenciu vďačíme Frederickovi Scott Archerovi, ktorý experimentoval so sklenenými negatívmi a v roku 1851 publikoval svoj objav - mokrý kolódiový proces. Pri fotografovaní pomocou tohto procesu vznikne vždy len jediná originálna fotografia.

2) Cyanotypia
Modrotlač patrí medzi najstaršie kopírovacie techniky. V roku 1842 technický postup publikoval jeden z otcov fotografie a vynálezca ustaľovača John F. W. Herschel.  Jednoduchý a lacný proces cyanotypie sa užíval pre kopírovanie náhľadových kópií ... tzv. modráky. Vďaka  jednoduchosti a nízkej toxicite sa kyanotypia hodí pre začiatočníkov alternatívnych techník.

3) Van dyke
Princípom patrí do kopírovacích procesov založených na citlivosti železitých solí ku svetlu. Zcitlivovací roztok obsahuje citran železitoamonný, dusičnan strieborný a kyselinu vinnú. UV žiarením sa železité ionty (Fe3+) redukujú na železnaté (Fe2+), a tie sa potom  redukujú na  strieborné ionty (Ag+) a kovové striebro (Ag) tvoriaci obraz. Základný princíp popísal už John Hershel v súvislosti s Argentotypiou, Kyanotypiou a Chrysotypiou v roku 1842,  prepracoval  ju až Dr. Nicol,  ktorý si ju nechal patentovať ako Kallitypiu  v r. 1889.

4) Platinová fotografia
Platinotypia je 140 rokov starý spôsob ručného spracovania fotografie za pomoci vzácnych kovov platiny a paládia. Patrí k ušľachtilým fotografickým tlačiam, pri ktorých je každá fotografia autorským originálom. Zo strany svetových galérií ide o jednu z najakceptovanejších fotografických techník, najmä pre jej stabilitu obrazu, ktorý dokáže bez zmien vydržať niekoľko generácií.


HARMONOGRAM WORKSHOPU  

piatok od 11:00 - Úvodné stretnutie, zvolenie si techniky a oboznámenie sa s ňou
sobota od 10:00 - Workshop
nedeľa od 10:00 - Záverečné práce, inštalácia výstavy a vernisáž 

Sprievodný program: 

sobota 20:00 - Koncert Fluent / vstuné 2,50€ 
Trnavské inštrumentálne zoskupenie Fluent, ktorého inšpiráciou je impresionizmus. Ako sami hovoria: ,,Naša tvorba je tak istým spôsobom stále neukončená, v pohybe, stále plynie svojim tempom aj atmosférou." 


 

Vyvrcholením víkendového workshopu bude nedeľná výstava prác účastníkov pred Trafačkou, ktorá bude v auguste súčasťou festivalu Cap à l´Est v Banskej Štiavnici. 

Podujatie realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky - program Kultúra národnostných menšín 2016. Podujatie v rámci projektu Deň moravskej kultúry na festivale Cap á l´Est - KNM-1318/2016/1.3.

Dnes sa v Trafačke deje toto:

Celoročná ponuka fotokurzov
Uto 02.01.2018 09:00 -
Pon 31.12.2040 20:00
9,5€ / hod. / kurz

OTVÁRACIE HODINY
Pondelok - 10:00- 22:30
Utorok - 10:00- 22:30
Streda - 10:00- 22:30
Štvrtok - 10:00- 22:30
Piatok - 10:00- 24:00
Sobota - 13.00- 24:00
Nedeľa- 13.00- 23:00

Otváracie hodiny sa môžu meniť nariadením vlády SR.