Výstava Fera Guldana - Exody a národnosti na Slovensku

Fotogaléria Trafačka a OZ Krásny Spiš srdečne pozývajú na výstavu obrazov Fera Guldana s názvom Exody a národnosti na Slovensku.  Vernisáž sa uskutoční v piatok 10.júna o 18:00 hodine v priestoroch Fotogalérie Trafačka. Hudobným hosťom bude Samo Ivaška.

OZ Krásny Spiš realizuje výstavy výtvarných obrazov Fera Guldana o "exodoch" a "národnostných menšinách" na Slovensku od roku 2008. Od toho času boli tieto výstavy prezentované vo vyše 50 mestách a obciach na Slovensku. Jedna takáto kolekcia obrazov o "exodoch" je trvalo umiestnená v obecnej galérii Spišského Hrhova. S výstavami sú spojené besedy a prirodzeným výstupom a pokračovaním výstav bolo postavenie pamätníka všetkým obetiam "exodov" na Slovensku, ktorý je v Košiciach, vytlačenie veľkých nástenných kalendárov o "exodoch" pre rok 2015, o národnostiach na Slovensku pre rok 2016 a tlač kníh: Exody na Spiši v 20. storočí" a kniha "Udavačstvo".

Ak chceme rozumieť udalostiam na začiatku 21. storočia a porozumieť dnešnému správaniu ľudí na Slovensku, musíme sa pozrieť na najzávažnejšie udalosti 20. storočia, ktoré výrazne ovplyvnili správanie niekoľkých generácií. Okrem dvoch svetových vojen, zmien štátnych zriadení, zmien štátov, zmien hraníc a zmien ústav a základných zákonov, patria k najvýznamnejším udalostiam Slovenska v 20. storočí exody. Exodmi označujeme všetky nedobrovoľné vyhnanstvá a mnohopočetné odchody, odsuny, násilnosti, likvidácie, deportácie, zabitia a vraždenia. Príčiny týchto exodov boli rôzne: sociálne, politické, náboženské, etnické, ekonomické a národnostné. V kalendári Občianskeho združenia Krásny Spiš pre rok 2015 rozoznávame týchto 13 exodov: 1. vysťahovanie za prácou do Ameriky, 2. vyhnanie Maďarov, 3. vyhnanie Čechov, 4. nútené práce do Hitlerovej Ríše, 5. deportácie Židov, 6. odvlečenie do Gulagov, 7. revanš voči Karpatským Nemcom, 8. likvidácia buržoázie, 9. prenasledovanie Rusínov, 10. likvidácia súkromných roľníkov, 11. likvidácia kňazov, rehoľníkov a ich ochrancov, 12. emigrácia po 1968, 13. exody Rómov.“ Miro Pollák, OZ Krásny Spiš.

František Guldan sa narodil v Nitre (1953), tam absolvoval stavebnú priemyslovku. Po skončení Stavebnej fakulty SVŠT v Bratislave (1980) a vojenskej službe v Pohraničnej stráži (1982) pracoval do r. 1989 ako projektant rekonštrukcií v Bratislavskom stavebnom podniku. Od roku 1974 vystavuje maľby vytvorené autorskou technikou (patinovaná asambláž), plastiky, kresby a grafiku (B-klub, Tatran, Smena, Čedok, podchod Klariská, Dom umenia - všetko v Bratislave, Olomouc, Praha, Nitra), je členom združenia Gerulata. Po Novembri 89 bol redaktorom Verejnosti a poverený vedením SNG (1990). Od 1991 tvorí v slobodnom povolaní. Nasleduje množstvo výstav doma i v zahraničí (Praha, Viedeň, Mníchov, Ottawa, Nitra, Poprad, Medzilaborce, Michalovce, Humenné, Zvolen, Šahy, Brusel, Paríž, Amsterdam, New York).

Výstava je realizovaná s finančnou podporou Úradu vlády SR - program Kultúra národnostných menšín 2016.

OTVÁRACIE HODINY
Pondelok - 09:00- 22:00
Utorok - 09:00- 22:00
Streda - 09:00- 22:00
Štvrtok - 09:00- 22:00
Piatok - 09:00- 24:00
Sobota - 15:00- 24:00
Nedeľa- 15:00- 22:00