Výstava prác "Unnoticed Project" a "Malo to tak byť" Dominika Janovského

Fotoreportáž nájdete tu: Dominik Janovský - "Unnoticed Project" a "Malo to tak byť"

Vo výstavnom priestore Fotogalérie Trafačka bude počas mája prístupná výstava Dominika Janovského, študenta odboru audiovizuálne média a intermédiá Akadémie umení v Banskej Bystrici, ktorý predstaví dva svoje participatívne projekty. Vernisáž sa uskutoční v piatok 6.mája 2016 o 18:00 hodine. Hudobný hosť: Daniel Halaj.

 

Unnoticed Project (Nepovšimnuté)
Bakalárska práca nadväzujúca na globálny projekt s názvom INSIDE OUT, ktorého základnou ideou je snaha obrátiť chod sveta naruby, prostredníctvom umeleckej činnosti vo verejnom priestore. Autor spolupracuje s ľuďmi zo psychiatrickej nemocnici v Kremnici, kam umiestňuje veľkoformátové diela. Dielo, spoločne s prostredím, v ktorom je umiestnené, vytvára obraz, ktorý odráža súčasnú lokálnu alebo svetovú problematiku. Či už dielo ako celok alebo jeho jednotlivé časti podchytávajú predovšetkým javy, ktoré napriek svojej závažnosti zostávajú verejnosťou často nepovšimnuté. Umiestnenie inštalácií do priestoru má za účel zaujať divákovu pozornosť, a tým ho upozorniť na existenciu vyobrazeného problému.

"Nepovšimnuté!, bol podnietený inšpiráciami prameniacimi z globálneho projektu s názvom Inside Out, ktorého základnou ideou je snaha obrátiť chod sveta naruby, prostredníctvom umeleckej činnosti vo verejnom priestore. Výsledkom praktickej časti práce je teda umiestnenie veľkoformátových diel práve v takomto priestor, pričom sa jedná predovšetkým o fotografie - tlačené alebo prezentované prostredníctvom nových médií. Dielo, spoločne s prostredím, v ktorom je umiestnené, vytvára obraz, ktorý odráža súčasnú lokálnu alebo svetovú problematiku. Či už dielo ako celok alebo jeho jednotlivé časti podchytávajú predovšetkým javy, ktoré napriek svojej závažnosti zostávajú verejnosťou často nepovšimnuté. Umiestnenie inštalácií do priestoru má za účel zaujať divákovu pozornosť, a tým ho upozorniť na existenciu vyobrazeného problému.“  Dominik Janovský.

Malo to tak byť
Súbor fotografií sprevádzaný krátkym portrétom zachytávajúci život jedného muža. Hlavný protagonista nám rozpovie svoj príbeh, ktorý mu navždy zmenil celú jeho budúcnosť, celý jeho život. Dostávame sa do jeho súkromia. Človek, ktorý „katarziu“ hľadá v maľbe si len veľmi ťažko spomína na danú udalosť. Jeho prítomnosť a bytie sa postupom času stalo bežnou rutinou.

Výstava potrvá do 2.júna a je prístupná počas otváracích hodín Fotogalérie Trafačka. Cez týždeň od 11:00, v sobotu od 11:00 a v nedeľu od 15:00.

OTVÁRACIE HODINY
Pondelok - 08:00- 22:30
Utorok - 08:00- 22:30
Streda - 08:00- 22:30
Štvrtok - 08:00- 22:30
Piatok - 08:00- 24:00
Sobota - 14.00- 24:00
Nedeľa- 14.00- 22:30

Otváracie hodiny sa môžu meniť nariadením vlády SR.