BooKlub: O udavačstve s Miroslavom Pollákom

Fotoreportáž nájdete tu: BooKlub: O udavačstve s Miroslavom Pollákom

Na ďalšom stretnutí milovníkov fikčných svetov sa ocitneme až neuveriteľne blízko realite. Naším aprílovým hosťom bude totiž aktivista Miroslav Pollák, zostavovateľ titulu Udavačstvo, ktorý na sklonku minulého roka vyšiel vo vydavateľstve Kalligram.

Na stránkach tejto potrebnej knihy sa striedajú úvahy, spomienky, svedectvá, poviedky a historické či psychologické sondy do problematiky, ktoré čitateľa nútia zamyslieť sa. Medzi autormi sú zástupcovia rôznych profesií - sociológovia, spisovatelia, historici, právnici, filozofi, novinári, ale aj hudobník či fyzik. Blysnú sa mená ako Ľubomír Feldek, Tomáš Janovic, Peter Krištúfek, Fedor Gál, Pavel Vilikovský, Milan Žitný, Daniel Pastirčák, Anton Heretik, Peter Zajac, Martin Mojžiš, Michal Kaščák, Valerij Kupka a mnohí iní. Sám zostavovateľ vníma zbierku ako neformálnu učebnicu predmetu „občianskej zrelosti“, ako text na podporu kritického myslenia. 

Rudolf Chmel v recenzii píše: „Táto kniha nie je veselým čítaním. Už jej názov vyvoláva asociácie, ktoré nemajú kladné znamienko. (...) Texty knihy reflektujú právnu aj morálnu dimenziu udavačstva, jeho politické, historické, psychologické, sociologické a iné súvislosti. Je dobre si ich čítať, ale najmä zamýšľať sa nad nimi. Sú totiž súčasťou našej individuálnej aj kolektívnej pamäti, hoci často ponornej, zamlčiavanej, lebo nehrdinskej. V neposlednom rade sú príspevkom k nášmu veľmi skromnému vyrovnávaniu sa s minulosťou. Aj s tou temnejšou.

www.facebook.com/events/481476432044183/

 

OTVÁRACIE HODINY
Pondelok - 08:00- 22:30
Utorok - 08:00- 22:30
Streda - 08:00- 22:30
Štvrtok - 08:00- 22:30
Piatok - 08:00- 24:00
Sobota - 14.00- 24:00
Nedeľa- 14.00- 22:30

Otváracie hodiny sa môžu meniť nariadením vlády SR.