Výstava: Evla Vlasičová - Žijeme spolu, snivá každý sám

Fotogaléria Trafačka pokračuje v dlhodobom cykle výstav výtvarných fotografov tvoriacich analógovými technikami 19. storočia. V piatok 6.novembra 2015 o 18:00 hodine otvorí výstavu Evly Vlasičovej s názvom Žijeme spolu, snivá každý sám. Súčasťou výstavy bude aj predaj autorských fotografických šperkov.  

Zamyslenia sa nad partnerskými vzťahmi, nad očakávaniami i sklamaniami zo vzťahov, radosť a láska i túžba a bolesť, pocit spolupatričnosti aj uvedomenie si samoty bytia.Použitím pôvodných historických fotografických techník moderne poňaté zobrazenie odpozorovaných i prežitých javov medzi mužom a ženou. 

Materiály: papier, sklo, plech, vlastnoručne kované železo.

Evla Vlasičová  žije, pracuje a tvorí v Bratislave. Fotografii sa venuje ako samouk na amatérskej úrovni od roku 2010. K svojej tvorbe používa staré analógové kamery od kinofilmu až po veľký formát. Okrem klasickej čiernobielej fotografie inklinuje aj k alternatíve a niektorým historickým technikám: kyanotypia, Van Dyke, olejotlač, bromolej, lithprint, či fotografická emulzia. Nebojí sa experimentovať a kombinovať ich navzájom s rôznymi materiálmi, čím prostredníctvom formy umocňuje obsah. Nestačí jej len vytvoriť estetický obraz. Svojimi kompozíciami a námetmi núti diváka k zamysleniu, k prežívaniu emócií.

Vystavuje kolektívne i samostatne, doma na Slovensku i v zahraničí, vo voľnom čase sa venuje publikačnej činnosti na portáli www.afuk.cz, vedie tvorivé dielne zamerané na vybrané historické techniky. Niektoré jej fotografie boli ďalej prevzaté ako ilustrácie do kníh. V roku 2014 dostala cenu BARDAF za kreatívny prínos vo fotografii na salóne výtvarnej fotografie s celosvetovou účasťou v Bardejove. V tom istom roku podpísala zmluvu so spoločnosťou FOMA Bohemia spol. s r. o. Hradec Králové.

 

 

OTVÁRACIE HODINY
Pondelok - 08:00- 22:30
Utorok - 08:00- 22:30
Streda - 08:00- 22:30
Štvrtok - 08:00- 22:30
Piatok - 08:00- 24:00
Sobota - 14.00- 24:00
Nedeľa- 14.00- 22:30

Otváracie hodiny sa môžu meniť nariadením vlády SR.