konFRONT s Richardom Sulíkom a Martinom Dubécim

Nitrianska Trafačka spúšťa sériu politických diskusií pre verejnosť s názvom konFRONT.

Rok 2016 je aj rokom parlamentných volieb a vďaka konFRONTu máte možnosť osobne spoznať schopnosti a názory politikov reprezentujúcich politické strany. Cieľom podujatia je nie len informovať o postojoch popredných politických strán Slovenska na aktuálnu politicko-spoločenskú situáciu, ale najmä vzbudiť povedomie zúčastnených o politickom dianí na Slovensku. Podujatie je zamerané najmä na mladú generáciu, ktorú chce konFRONT rovnocenne zatiahnuť do neformálnej debaty medzi politickými predstaviteľmi a odborníkmi na zvolenú problematiku. Každý prvý týždeň v mesiaci počas predvolebného obdobia máte šancu „konFRONTovať“ politikov v priestoroch Trafačky. Na každú diskusiu bude pozvaný predstaviteľ z rôznych politických strán, ktoré sa nachádzajú nad hranicou zvoliteľnosti a odborník/ci na zvolenú problematiku. Diskusia konFRONT bude pozostávať z dvoch tém, pričom jedna časť bude venovaná aktuálnemu politickému dianiu v zahraničí i na Slovensku a druhá časť bude prepojená s ústrednými bodmi politického programu jednotlivých politických strán.

Premiérový konFRONT sa uskutoční vo štvrtok 1. októbra o 18:00 v nitrianskej Fotogalérii Trafačka.

Pozvanie na prvé diskusné podujatie prijala strana SaS, ktorú bude reprezentovať Richard Sulík a ako oponent a odborník na témy sa predstaví Martin Dubéci.

 

Profily:
Richard Sulík, predseda politickej strany SaS (Sloboda a Solidarita) a jeden z najznámejších europoslancov.
Martin Dubéci,  signatár  Výzvy k ľudskosti a politológ

Predstaviteľ polit. strany bude prezentovať postoje strany SaS pred publikom a odborníkmi na dve veľmi aktuálne témy vzbudzujúce kontroverziu:

  • Utečenecká politika EÚ: vplyv krízového stavu prílivu utečencov na bezpečnosť, ekonomiku a politiku EÚ.

To čo Európu a Slovensko samotné v uplynulých dňoch až mesiacoch najviac zasahuje a trápi je utečenecká kríza. Do EU denne prichádzajú rôznymi prístupovými cestami tisíce utečencov a jednotlivé členské štáty sa s touto masou nevedia vyrovnať. EÚ            ponúka riešenie kvót ktoré už bolo schválené, postoj slovenských lídrov je však tvrdo proti. Aký vplyv na ekonomiku EU má tento jav?  Je príliv utečencov do EU bezpečnostné riziko?  Tieto a mnoho ďalších otázok sa budeme za Vás klásť a budeme radi ak svoje otázky položíte lídrovi aj Vy sami.

  • Kvalita podnikateľského prostredia na Slovensku: prekážky zabraňujúce rozvoju podnikania a ich dopad na nezamestnanosť

Podnikateľské prostredie na Slovensku je téma o ktorej sa tiež chceme rozprávať. Strana SaS má vo svojom programe veľmi konkrétne  nástroje a postupy ako by toto prostredie na Slovenku chceli zmeniť . Budeme sa pýtať na dopady ich riešení ako aj to ako tieto zmeny povedú  k znižovaniu nezamestnanosti na Slovensku . 

 

OTVÁRACIE HODINY
Pondelok - 08:00- 22:30
Utorok - 08:00- 22:30
Streda - 08:00- 22:30
Štvrtok - 08:00- 22:30
Piatok - 08:00- 24:00
Sobota - 14.00- 24:00
Nedeľa- 14.00- 22:30

Otváracie hodiny sa môžu meniť nariadením vlády SR.