KONCERT: Jano Svetlan Majerčík

" Dávno som pochopil, že nie som svetlo a ani jeho zdroj . 
Ale svetlo, pravda a poznanie tu je a na mnohých, tmavých miestach zasvietia, keď ich tam odrazím.
Prostotou živej piesne hovorím a cítim sa vtedy ako úlomok zrkadla.
Jeho tvar a zloženie nepoznám,ale cítim, že to je ono.
Piesňodarmi odrážam svetlo na tmavé miesta v ľudských srdciach, a možno niečo v niektorých ľudoch zmením .
Taký je význam a podstata mojej dlhej cesty, cesty pesničkára.
S úctou a pokorou si o ňu prosím."

Jano Majerčík je od detstva zrastený s folklórom a ľudová pieseň sa stala aj hlavným zdrojom jeho inšpirácií . Okrem vlastných textov zhudobňuje aj texty štúrovských básnikov a verše Milana Rúfusa alebo sa nimi inšpiruje . Občas sa síce nevyhne aj patetizmu , ale to je zanedbateľný moment v pravdivosti , jednoduchosti a prirodzenosti prejavu .

 

OTVÁRACIE HODINY
Pondelok - 08:00- 22:30
Utorok - 08:00- 22:30
Streda - 08:00- 22:30
Štvrtok - 08:00- 22:30
Piatok - 08:00- 24:00
Sobota - 14.00- 24:00
Nedeľa- 14.00- 22:30

Otváracie hodiny sa môžu meniť nariadením vlády SR.