REMESELNÉ DIELNE II. V TRAFAČKE

Fotoreportáž nájdete tu: REMESELNÉ DIELNE II. V TRAFAČKE

Odíď domov so svojou vlastnou drevenou lyžicou, píšťalkou či vlastným košíkom

Pozýva na sériu letných remeselných dielní, ktoré formou zážitkového vzdelávania ponúknu deťom osvojenie pôvodných remeselných techník a prispejú tak k oživeniu ľudových tradícií v meste. Druhá remeselná dielňa, venovaná výrobe drevených lyžíc, píšťaliek a košíkov sa bude konať v sobotu 26.júla 2014 od 10-tej hodiny na dvore pred Trafačkou (Janka Kráľa 65, Nitra).

Remeselnou dielňou budú sprevádzať majstri hornej Nitry: Igor Prilinský, ktorý sa plne venuje umeleckému spracovaniu dreva, je aktívnym výrobcom ÚĽUV -u v oblasti pastierskeho umenia a fujár, Martin Patuš, ktorý sa venuje práci s drevom so zameraním na umelecko-remeselné spracúvanie dreva a Ján Fabiš, ktorý pôsobí na hornej Nitre ako skúsený lektor v oblasti košikárstva, je členom remeselníckeho združenia Vyšehrados.

Prvá zo série remeselných dielní sa konala v sobotu 14.júna 2014 a bula venovaná výrobe vtáčích bokoch a kŕmidiel.

Projekt je podporený Nitrianskou komunitnou nadáciou z finančných prostriedkov Mesta Nitra. 

OTVÁRACIE HODINY
Pondelok - 08:00- 22:30
Utorok - 08:00- 22:30
Streda - 08:00- 22:30
Štvrtok - 08:00- 22:30
Piatok - 08:00- 24:00
Sobota - 14.00- 24:00
Nedeľa- 14.00- 22:30

Otváracie hodiny sa môžu meniť nariadením vlády SR.