REMESELNÉ DIELNE V TRAFAČKE

Fotoreportáž nájdete tu: REMESELNÉ DIELNE V TRAFAČKE

   Pozývame vás na sériu letných remeselných dielní, ktoré formou zážitkového vzdelávania ponúknu deťom osvojenie pôvodných remeselných techník a prispejú tak k oživeniu ľudových tradícií v meste. Prvá remeselná dielňa, venovaná výrobe vtáčích búdok a kŕmidiel sa bude konať v sobotu 14.júna 2014 od 10-tej hodiny na dvore pred Trafačkou. 

   Remeselné dielne ponúknu školám a voľnočasovým centrám bezplatnú možnosť doplniť praktické aktivity do vyučovacích osnov a vymeniť atmosféru formálnej triedy za príjemné prostredie pred Trafačkou, ktorá je zároveň historickou budovou a fotogalériou. Deti si vyskúšajú remeselné techniky, ktoré postupom času stále viac a viac zanikajú zo života mestských detí a spoznajú tak naše slovenské tradície.

Remeselnou dielňou budú sprevádzať majstri hornej Nitry: Igor Prilinský, ktorý sa plne venuje umeleckému spracúvaniu dreva, je aktívnym výrobcom ÚĽUV -u v oblasti pastierskeho umenia a fujár a Martin Patuš, ktorý sa venuje práci s drevom so zameraním na umelecko-remeselné spracúvanie dreva. Praktická časť bude spestrená aj hravou prednáškou o danej problematike s Marekom Měrkom, predsedom Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny v Prievidzi.

Počas celého dňa budú pre deti a rodičov pripravené sprievodné aktivity, hry a grilovačka.

   Druhá zo série remeselných dielní sa bude konať v sobotu 26.júla 2014 od 10-tej hodiny a bude venovaná výrobe drevených lyžíc, píšťaliek a košíkov.

Projekt je podporený Nitrianskou komunitnou nadáciou z finančných prostriedkov Mesta Nitra a z Európskeho sociálneho fondu ako súčasť národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax, ktorý organizuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

 

OTVÁRACIE HODINY
Pondelok - 08:00- 22:30
Utorok - 08:00- 22:30
Streda - 08:00- 22:30
Štvrtok - 08:00- 22:30
Piatok - 08:00- 24:00
Sobota - 14.00- 24:00
Nedeľa- 14.00- 22:30

Otváracie hodiny sa môžu meniť nariadením vlády SR.