Nové zdroje pre život prostredníctvom permakultúry / Marcel Suško

Haiti je najchudobnejšia krajina Západnej pologule, kde 72%ľudí žije pod hladinou extrémnej chudoby a ich pôvodné miestne prírodné zdroje boli znehodnotené a vyčerpané. Odlesnenie tejto krajiny dosiahlo už v januári 2013 enormných 98.5% a dnes je tam posledné 1% lesov. Ľudské sídla a vodné zdroje sú kontaminované a spôsobujú opakujúce sa epidémie. Intenzívna medzinárodná humanitárna pomoc za vyše 40 rokov nepriniesla žiadne výraznejšie riešenia problémov. Ako prežije 8 miliónov ľudí, ktorí sú priamo a denne závislí na drevenom uhlí rok 2015 v oblasti extrémnych klimatických zmien, ak doposiaľ neexistujú žiadne náhradné prírodné zdroje, ani príslušná stratégia?

A práve tu sa v novembri 2011 objavila unikátna vízia. V januári 2012 sa zrodil jedinečný systém riešení. Počas 18-tich mesiacov sa pripravila stratégia, ktorá môže úspešne vyriešiť problémy Haiti tak, aby táto krajina uživila v roku 2050 až 16,7 miliónov ľudí. Spolu s kompletnou obnovou krajiny a rehabilitáciou prostredia, zaistením prístupu k zdrojom potrebným pre život, potrebnej harmónie i ekonomickej prosperity.

VSTUPNÉ: 2€
Celý výťažok z podujatia poputuje na podporu projektu. Viac na: http://www.permakulturacs.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=183%3Analehava-prosba-od-marcela-suka-haiti&catid=38%3Aspolecnost&Itemid=125

OTVÁRACIE HODINY
Pondelok - 08:00- 22:30
Utorok - 08:00- 22:30
Streda - 08:00- 22:30
Štvrtok - 08:00- 22:30
Piatok - 08:00- 24:00
Sobota - 14.00- 24:00
Nedeľa- 14.00- 22:30

Otváracie hodiny sa môžu meniť nariadením vlády SR.