Pre vystavujúcich ...

INFORMÁCIE PRE VYSTAVUJÚCICH: 
- garantom a kurátorom galérie je František Kolář (frk@pardon.sk
- autor by mal mať výstavu pripravenú v rámoch / sklách, spolu s popiskami a textom o výstave (v prípade potreby vieme zapožičať cliprámy) 
- výstava trvá cca 4-5 týždňov  
- v prípade záujmu môže byť výstava predajná   
- v rámci výstavy zabezpečujeme propagáciu výstavy, občerstvenie a hudobného hosťa na vernisáž 
- poplatok za prenájom výstavného priestoru je 80€  

Dnes sa v Trafačke deje toto:

Celoročná ponuka fotokurzov
Uto 02.01.2018 09:00 -
Pon 31.12.2040 20:00
9,5€ / hod. / kurz

OTVÁRACIE HODINY
Pondelok - 10:00- 22:30
Utorok - 10:00- 22:30
Streda - 10:00- 22:30
Štvrtok - 10:00- 22:30
Piatok - 10:00- 24:00
Sobota - 13.00- 24:00
Nedeľa- 13.00- 23:00

Otváracie hodiny sa môžu meniť nariadením vlády SR.