Súťaž HOMEBREWerov + ochutnávka

Pivotéka Nitra vyhlasuje neformálnu degustačnú súťaž nitrianskych homebrewerov, ktorá je určená pre všetkých domácich varičov piva v nitrianskom kraji. Príďte sa navzájom stretnúť, vymeniť si skúsenosti a ochutnať navzájom svoje pivá. Prvé stretnutie nadšencov domáceho piva bude 18.marca v nitrianskej Trafačke. 

Domácemu vareniu piva (homebrewing) sa v posledných rokoch venuje mnoho ľudí. Základnou charakteristikou homebrewingu je varenie piva v domácich podmienkach v malom množstve na osobnú spotrebu bez ďalšej distribúcie na komerčné účely. Môžete prísť predstaviť svoje domáce pivo alebo len jednoducho ochutnávať. Kapacita je limitovaná. 

Podmienky účasti pre homebrewerov:
° každý homebrewer sa musí zaregistrovať (osobne v Pivotéke Nitra / na tel.čísle 0908 929 630 / cez FB správu)
° kapacita je limitovaná na 10 homebrewerov
° registračný poplatok je 10€ (zahŕňa účasť homebrewera + 1 osoby, ktorá sa môže zúčastniť ochutnávky)
° homebrewer prinesie pivo v sklenej / plastovej fľaši v množstve 0,5 l pre porotu a 3 l pre účastníkov ochutnávky
° poháre a občerstvenie zabezpečí Pivotéka
° homebrewer má priestor na prezentáciu svojho piva 
° UZÁVIERKA REGISTRÁCIE HOMEBREWerov je 29.február 2016 

Podmienky účasti pre ochutnávačov: 
° každý ochutnávať si musí vopred zakúpiť vstupenku v Trafačke (info@trafacka.sk)
° kapacita je limitovaná na 10 účastníkov
° účastnícky poplatok je 10€

FB udalosť: www.facebook.com/events/173347709698829/ 

OTVÁRACIE HODINY
Pondelok - 08:00- 22:30
Utorok - 08:00- 22:30
Streda - 08:00- 22:30
Štvrtok - 08:00- 22:30
Piatok - 08:00- 24:00
Sobota - 14.00- 24:00
Nedeľa- 14.00- 22:30

Otváracie hodiny sa môžu meniť nariadením vlády SR.