Priatelia, 

Trafačka sa aj tento rok uchádza o 2%  z dane. Ak sa Vám páči naša práca, podujatia, ktoré u nás organizujeme a radi k nám chodíte, môžete nás podporiť 2% z Vaše dane. Pomôže to našej práci a Trafačku posunie opäť o krok ďalej. 

Minuloročné dve 2% ešte stále čerpáme, ale časť sme už použili na zakúpenie novej zvukovej techniky (ako spomínal Ondrej v minuloročnej kampani). Tiež sme dali prerobiť našu webovú stránku, na ktorú sa práve pozeráte :) z čoho máme úplne najväčšiu radosť. A keďže sme na tento rok dostali aj nejaké peniaze z Fondu na podporu umenia, 2%tami dofinancujeme to, čo nám nebolo v rozpočte schválené. 


AKO NA TO ...  

Poznačte si naše údaje, ktoré je potrebné zadávať na potvrdenie alebo do daňového priznania. 

názov: ​GALÉRIA TRAFAČKA
právna forma: občianske združenie
sídlo: Janka Kráľa 65, 949 01 Nitra 
IČO: 42334128

Postup na poukázanie 1,5% / 2% / 3%. Ak ste: 

 • ZAMESTNANEC:
  - do 15.02.2017 požiadajte zamestnávateľa / účtovníka o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o potvrdenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane (tlačivá si môžete stiahnúť TU
  - poukázať môžete aj 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2015 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2015 dobrovoľnícky pracovali 
  ak Váš účtovník​ alebo Vy nepošle/te papiere priamo daňovému úradu, môžete ich priniesť do Trafačky a my ich pošleme za Vás 

 • FYZICKÁ OSOBA: 
  - do 31.3.2017 podávate daňové priznanie ako fyzická osoba
  - priamo v daňovom priznaní uveďte naše údaje ako príjemcu Vašich 2%
  výška 2 percent musí byť minimálne 3.00€
  - poukázať môžete aj 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2015 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2015 dobrovoľnícky pracovali (! povinnou prílohou k daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti !) 

 • PRÁVNICKÁ OSOBA: 
  do 31.3.2017​ podávate daňové priznanie ako právnická osoba
  - p​riamo v daňovom priznaní uveďte naše údaje ako príjemcu Vašich 1,5​%
  - výška 1,5 percenta musí byť​ minimálne 8.0​0€ 

ĎAKUJEME ! 


​ ​

Dnes sa v Trafačke deje toto:

Celoročná ponuka fotokurzov
Uto 02.01 09:00 -
Pon 31.12 20:00
8,5€ / hod. / kurz

OTVÁRACIE HODINY
Pondelok - 11:00- 23:00
Utorok - 11:00- 23:00
Streda - 11:00- 23:00
Štvrtok - 11:00- 23:00
Piatok - 11:00- 24:00
Sobota - 15:00- 24:00
Nedeľa- 15:00- 23:00